Informace o nás

Společnost Severočeské doly a.s. je největším tuzemským producentem hnědého uhlí. Pod její správu patří dvě těžební lokality, Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice. Na obou těžebních lokalitách je dislokován hasičský záchranný sbor ve smyslu zákona 133/1985 Sb., dle posouzení požárního nebezpečí. Do činností HZS Severočeské doly a.s. patří především požární ochrana, záchrana osob, zvířat a majetku v prostoru povrchových dolů naší společnosti. Svým výcvikem a vybavením jsou schopni hasiči Severočeských dolů zasahovat při jakékoli  mimořádné události, pohromě či živelní katastrofě.

Hasičský záchranný sbor Severočeské doly a.s. je plně profesionální jednotka v kategorii JPO IV.

Na Dolech Nástup Tušimice slouží nepřetržitě směna v počtu dvou družstev 1+3 a výjezdová skupina 1+1, jako osádka sanitního vozu. Služby jsou rozděleny po 12 hodinách, střídání probíhá vždy v 6:00 a 18:00. V čele směny stojí vždy velitel směny, dále jeho zástupce - velitel družstva, a ostatní hasiči jsou všichni zařazeni jako strojníci, z důvodu neustálé potřeby střídání na větším počtu požární techniky, kterou disponujeme. Na každé směně je připraveno lezecké družstvo, vždy v minimálním počtu 1+1, které je schopno pracovat a provádět záchranu osob ve výškách a nad volnou hloubkou.